S:t Pauli kyrkogårdar

i/u – in- och utgång

kvartersnumrering

Karta © Malmö Stadsbyggnadskontor, @ Malmö stad

Som en oas i ett hav av bebyggelse ligger S:t Pauli kyrkogårdar, vilket väl är anledningen till att så många spännande fåglar ses där. S:t Pauli kyrkogårdar består av Södra, Mellersta och Norra, den senare med Judiska längst upp i nordost. Mest har setts på Mellersta och Södra, men svårt att rättvist rangordna dem.

Årstid: Bäst är det under flyttningstider på våren och hösten, särskilt när det varit nedfall, då mycket kan ses rasta. Men också vintertid och under sommaren finns en del  att hämta. Särskilt om man är fotograf, då fåglarna ofta inte är så skygga som ute i “naturen”.

Väder: Särskilt intressant vid väderbakslag under flyttningstider.

Fåglar: Bland häckfåglarna finns nötväcka, stenknäck, rödstjärt, björktrast och trädkrypare. Vintertid kan med tur vissa år se alla våra olika trastar utom ringtrast. Den senare dyker ibland upp senare i april liksom göktyta. Några fynd finns denna månad också av halsbandsflugsnappare och i maj av mindre flugsnappare. Under senhösten finns chans att hitta ovanliga sångare som tajga- och kungsfågelsångare. Och ett av de senaste raritetsfynden gäller trädgårdsträdkrypare. Håll även ett öga uppåt eftersom en hel del arter verkar passera över särskilt under höstflyttningen. Tranor, storkar, gäss och vadare har passerat. Brandkronad kungsfågel finns ofta, åtminstone utanför själva häckningstiden också på kyrkogårdarna.

Parkering: Går att parkera längs S:t Knuts väg, Sorgenfrivägen, Östra Farmvägen och Agneslundsvägen.

Att tänka på: Tänk på att det är en kyrkogård, gå inte på gravar och gräsmattan i Minneslunden och visa respekt för dem som besöker. Kyrkogårdarna är stängda nattetid. För närvarande är det öppet 07:15-21:00.

Skådartaktik: En strategi kan vara att börja på Södra. Spana särskilt av gräsytorna med solitära träd där trastar och sångare kan ses, för att när man är nöjd ta sig över Nobelvägen till Mellersta. Där är särskilt området runt Minneslunden intressant. För trastar är ofta Annelund (den nordöstra ingången på Mellersta) bra med många bärträd. När Mellersta är avklarad tar man sig över S:t Knuts väg till Norra. Uppe i nordväst på denna finns några gräsytor och intilliggande gravar med tätare buskage som kan vara spännande. Genom en smal passage i häcken kan man ta sig in på Judiska kyrkogården uppe i nordost. Här har t.ex. brandkronad kungsfågel setts flera gånger.

Något som ändrats eller behöver förtydligas? Välkommen att skicka via Contact.