Slotts- & Kunsparken & Gamla begrsavnings-platsen

  1. Slottsparken
  2. Kungsparken
  3. Gamla begravningsplatsen 

Karta © Malmö Stadsbyggnadskontor, @ Malmö stad

I det här området kan du skåda stadsnära. Sveriges första och enda fynd av vitstrupig sparv gjordes här i december 1963.

Årstid: Framför allt intressant under mars-maj och september-november då flyttfåglar passerar.

Väder: Dagar med väder som tvingar ner sträckande fåglar är bäst, men blåsiga dagar kan man också hitta lä inne i parken.

Fåglar: Då parken skiftar karaktär, från höga bokar i sydväst (bra för stenknäck) till barrträd och öppna platser är artvariationen god. På vintern kan kungsfåglar, brandkronad kungsfågel, hornuggla och finkar som stenknäck (varierar årsvis), nötväcka, trädkrypare och olika änder ses regelbundet. Brandkronad kungsfågel är årsviss på våren och hornuggla har häckat. Mindre flugsnappare ses också ibland under sträcktid. Både gröngöling och spillkråka är sedda och rovfåglar på flyttning passerar ofta över. Pilgrimsfalk har tidvis jagat över parken och använt närbelägna höghuset Kronprinsen som sittplats. Rariteter som setts förutom vitstrupig sparv är amerikansk kopparand, svarthuvad mås, pärluggla, tajgasångare, blåhake och gulhämpling.

Parkering: Brukar finnas längs Kung Oscars väg och mitt emot Malmöhus slott, som är bra utgångspunkter. Svårare intill Gamla Begravningsplatsen, men den nås enkelt från Slottsparken.

Något som ändrats eller behöver förtydligas? Välkommen att skicka via Contact.