Helikopterplattan & Scaniaparken

  1. Obs-plats
  2. Vindskydd obskullen
  3. Lä vid N-vind

Karta © Malmö Stadsbyggnadskontor, @ Malmö stad

Kanske Malmös bästa havsfågellokal mycket tack vare att man oftast har bra lä här. Det som nu är hunddagis var tidigare landningsplats för helikoptern till Kastrup och platsen har därför fått namnet Helikopterplattan. Den anslutande Scaniaparken, nordligaste delen av Västra hamnen, med sina buskage attraherar ofta rastade tättingar.

Årstid: Ejdersträcket under mars-maj har kunnat avnjutas här men har blivit magrare sedan arten minskat i Östersjön och kanske också efter att Öresundbron färdigställdes.  Havsfåglar under blåsväder har huvudsakligen gällt hösten, men blåsa kan det ju göra året runt och då är Helikopterplattan längst i nordväst bäst. Ofta passerar en del tättingar platsen under sträcktid, kanske bäst under hösten

Väder: Blåst och väder med nedfall – dimma, nederbörd, bäst.

Fåglar: sällsynta havsfåglar som islommarna, grålira, mindre lira och Sveriges enda fynd av mindre albatross, svartbrynad albatross, tärnmås, alkekung och lunnefågel är sedda. Fältpiplärka, vattenpiplärka, tajgasångare, svarthakad buskskvätta och kornsparv är också noterade.

Parkering: Några få betalplatser finns vid hunddagiset och fler en liten bit söderut.

Att tänka på: Vid fint väder är badet i Scaniaparken och gräsytorna välbesökta, men å andra sidan är det då ofta sämre läge från fågelsynpunkt.

Skådartaktik: Börja och avsluta spaningen längst ut där buskagen i Scaniaparkens nordöstra del tar slut. Ta sedan en promenad längs busk- och trädridåerna västerut, kanske med en avvikare inåt grus- och ruderatytorna närmare bostadshusen. Är vindriktningen för mycket mot norr kan man få lä på andra sidan buskagen eller varför inte uppe i vindskyddet på den högsta gräskullen i Scaniaparken. Inseglingsfyren Malmö vågbrytarbank, ofta kallad Råttefällan populärt, är ett bra riktmärke. Där ute rastar ibland skärsnäppor.

Något som ändrats eller behöver förtydligas? Välkommen att skicka via Contact.