Klagshamns udde

 1. Stora kalkbrottet
 2. Lilla kalkbrottet
 3. Kalkugnen
 4. Sumpskogen
 5. Fuktängen
 6. Roys hörna
 7. Olas hörna
 8. Skådarplattform
 9. Trollskogen
 10. Lertagsdammen
 11. Fågeltorn
 12. Reningsverk
 13. Surfklubben
 14. Talldungen
 15. Radarn
 16. Graffitimuren
 17. Södra piren

Karta © Malmö Stadsbyggnadskontor, @ Malmö stad

Ett av Malmös bästa skådarplatser med ett varierat utbud: sträckskådning vår och höst, leta rastande tättingar vår och höst, sjöfåglar i dammarna eller vadare på strandområden i söder och i norr. En skådarplattform finns i norr vid Olas hörna och ett fågeltorn i söder vid Lertagsdammen. Vid sjöfågelspaning eller sträckbevakning av tättingar under hösten erbjuder ett mindre buskage vid den södra pirarmen lä.

Årstid: Framför allt mars-maj och mitten på augusti-november. Även vintertid kan det vara intressant med övervintrande änder och ibland småfåglar, t.ex. skäggmes i vassarna vid fågeltornet eller skådarplattformen. Björkskogen vid kalkugnen och sumpskogen lockar under senvåren ibland till sig sommargylling, mindre flugsnappare och lundsångare. Varma sommardagar invaderas badplatsen av badlystna och då är skåning kanske mindre lockande. Under hösten leds ibland ett bra sträck av tättingar ut mot hamnen och position vid södra pirarmen kan ge bra obsar. Under hösten finns också chans att precis i skymningen se nattskärra, då oftast vid fuktängen.

Väder: När fronter efter perioder med klart väder anländer är det läge att ge sig ut för att leta rastare. Ofta är det då bra att börja leta vid den s.k. graffitimuren strax V badplatsen och sedan leta sig inåt via talldungen och buskmarkena S reningsverket.

Fåglar: Bland jätteflocken av övervintrande vigg i Stora kalkbrottet finns också en stor flock bergand vintertid och emellanåt något mer udda. Ute vid hamnen kan förutom skäggdopping ibland svarthakedopping eller någon av islommarna uppehålla sig. Även vittrut är sedd här. I buskmarkena Ö hamnen har setts svarthakad buskskvätta och videsparv. I talldungen har den i Malmö ytterst ovanliga talltitan setts under invasionsår. Där och i området runt graffitimuren ses ibland mindre flugsnappare och under hösten tajgasångare och kungsfågelsångare, ja även bergstajgasångare är anträffad. Också under år med invasion har pärluggla påträffats i sumpskogen, men kan nog sitta lite var som. Under hösten har åtminstone tidigare en bra plats att få en skymt av småfläckig sumphöna varit dammen precis Ö fågeltornet. I Stora kalkbrottets vassar har någon vår suttit trastsångare och sjungit. Bland svalorna har det under våren setts rostgumpsvala. I strandområdet utanför Olas hörna har setts sträckande praktejder och sandtärna, men det är också en bra plats för tärnor och måsar, t.ex. medelhavstrut och vitvingad trut. Amerikansk kricka har setts utanför surfklubben och ägretthäger ses ofta rasta längs kusten både norr och söder om halvön. I flockarna med vitkindad gås påträffas nästan årligen rödhalsad gås. Ibland har ringmärkning bedrivits vid fuktängen och då har rariteter som höksångare och dvärgsparv fångats. Av mer udda rovfåglar har stäpphök, jaktfalk och aftonfalk påträffats.

Parkering: Vid ridhuset, vid reningsverket är det inte längre tillåtet att parkera, men ute vid badplatsen finns gott om parkering.

Att tänka på: Bäst ljus fås under morgon och förmiddagen vid hamnen. Vill man spana vadare eller sjöfåglar söderut är det arla morgon eller sen eftermiddag som ger bäst ljus, om det inte är molnigt förstås. Från skådarplattformen vid Olas hörna är det alltid bra ljus.

Skådartaktik: Oftast är det läge att börja vid hamnen med spaning från södra hamnpiren. Därefter är buskagen och träden N och NO hamnen samt talldungen värda en inspektion. Vid inte allt för högt vattenstånd kan sand- eller tångbankar mellan Klagshamns udde och ön Dynan söder om vara spännande.

Något som ändrats eller behöver förtydligas? Välkommen att skicka via Contact.