Käglinge Hästbacke

Karta © Malmö Stadsbyggnadskontor, @ Malmö stad

Detta är Malmö kommuns sydöstligaste utpost och då sikten är fenomenal är det ett viktigt ställe i Malmö kommun att knyta kontakt med fåglar som är mer skogsberoende. Platsen sys väl från omgivande vägar, det är den högsta punkten.

Årstid: Året om, mest utforskat vinter och höst.

Väder: Bra om det är god sikt då mycket av observerandet härifrån är på långt håll. Under rovfågelsträcktid augusti-oktober får vinden gärna komma från sydostsektorn. För örnar bör vinden vara frisk.

Fåglar: Rovfåglar, småfåglar, sträck. Käglinge Hästbacke är bästa stället att se kungsörn och duvhök på vintertid i Malmö kommun. Skogsduva ses också året om liksom spillkråka. Spetsbergsgås har setts i januari-februari vid flera tillfällen. Ringtrast ses på våren liksom göktyta som även kan ses i augusti. Brun glada ses regelbundet sommartid-hösten. Flera fynd av mindre hackspett och gröngöling finns också. Sträcket ses bäst under augusti-oktober. Dels passerar invasionsarter som nötkråka och nötskrika vissa år, dels passerar många rovfåglar på väg mot kusten vid rätt vindläge. Ibland finns god chans att se återvändande rovfåglar från Falsterbo, dagar då de inte vågat sig ut. Det tar cirka 40 minuter för en vändande örn vid Falsterbo innan den dyker upp vid Käglinge Hästbacke. Rariteter som setts är större och mindre skrikörn, stäppörn, ormörn, kejsarörn, gåsgam och rödhalsad gås. Sommargylling och kattuggla förekommer utanför kommungränsen vid Törringelund och Rönnebäcks golfklubb intill har hyst häckande hornuggla.

Parkering: Några få bilar får plats vid avtagsvägen i söder, men det måste finnas utrymme för en traktor att passera (gården intill använder denna väg). Det går att parkera vid sidan av vägen mot Bönnarp, men helst inte då marken är våt och det blir uppkörda hjulspår. Man kan också parkera vid sidan av vägen i väster och närma sig platsen därifrån. För några år sedan skedde dock en del bilinbrott här. Det finns också en parkeringsplan vid byggnaden vid Arriesjöns nordända.

Att tänka på: Det betar hästar i hagen så var mycket noga med att ta med skräp därifrån. Tubkikare behövs. På morgonen är det oftast motljus. Flera elstängsel skall passeras och stigningen från öster upp till backen är brant och glatt vid fuktigt väder. Stigningen från väster är mindre brant. Vid svag vind står man lämpligen på toppen av kullen, då vinden kommer från västsektorn finns en liten avsats cirka fem meter nedanför toppen på östsidan där man står i lä, men med något sämre sikt.

Skådartaktik: Spana mot öster, kolla noggrant av buskmarkerna och trädridåerna. Den stora träddungen (utanför kartan) i öster, nordost om Bönnarps gård,  är Törringelund. Några vindkraftverk är bra att använda som referenser till flygande fåglar. Dungen i söder med en hel del döda träd är bra för hackspettar och kallas spettdungen. Från denna kan man se delar av Arriesjön där det setts svarthuvad mås och svarttärna under maj-juni. (Men man kan lika gärna gå ner till Arriesjön om man inte bryr sig om kommungränser i sitt skådande.

Något som ändrats eller behöver förtydligas? Välkommen att skicka via Contact.