Husie mosse

  1. Husie ankdamm
  2. P-pl
  3. Utloppet
  4. Talldungen
  5. F.d. skjutbanan
  6. Spången
  7. Kullen
  8. Grandungen
  9. Södra dungen
  10. Skjutbanan

Karta © Malmö Stadsbyggnadskontor, @ Malmö stad

Årstid: Vintertid brukar det hålla till vattenrall i vassområdena. Vid kalla lägen och nedisning brukar öppet vatten finnas kvar i buskagen NV Spången vilka kan dra till sig födosökande rallar. Där har någon vinter också uppehållit sig rördrom. Är vattnet öppet brukar ibland strömstare ses vid utloppet och i Risebergabäcken och kungsfiskare ute vid själva mossen eller i dikena runt Södra dungen. Vissa vintrar finns hornugglor i Grandungen. Vår och sommar brukar ibland skräntärna göra korta besök. Många sångare har sin givna plats och någon gång har ägretthäger setts. Husie mosse är en av få och kanske bästa lokalen för pungmes i kommunen. Några gånger har de också häckat. Årta är däremot mer regelbunden liksom snatterand. Numera ses kungsfiskarna också sommartid, vilket tyder på häckning i närheten. Under sensommaren och hösten rastar inte så sällan korsnäbbar i grandungen, främst den mindre arten, men bändelkorsnäbb är noterad flera gånger. Under hösten kommer ofta många trastar till mossen för att kalasa på hagtornsbär. Förutom rödvingetrastar och björktrastar ses ibland även dubbletrast och någon enstaka gång ringtrast. Husie mosse kan denna tid också locka ner någon rarare sångare som tajgasångare. Flodsångare har någon gång suttit och sjungit. I Södra dungen har halsbandsflugsnappare rastat.

Väder: Lokalen är inte särskilt väderkänslig.

Fåglar: På åkermarkena Ö mossen rastar emellanåt gäss och bland dessa har även setts mindre sångsvan. Vit stork och ägretthäger är anträffade några få gånger liksom turturduva och nattskärra. Vid många tillfällen har det uppehållit sig svartmes i Grandungen och numera också brandkronad kungsfågel. Även härfågel är anträffad.

Parkering: Finns stor p-pl.

Att tänka på: Tänk på att parkeringen är dold från insyn så tänk på att tömma bilen på värdesaker.

Skådartaktik: Om man utgår från parkeringsplatsen kan en lämplig rutt vara att gå ett varv  runt mossen med avstickare mot Talldungen i norr och Södra dungen. Spana av dikena/bäcken efter kungsfiskare. Gå också in i Grandungen och se om där rastar något roligt.

Något som ändrats eller behöver förtydligas? Välkommen att skicka via Contact.